Nord Montage AB

Vår värdegrund


Vi är ett entreprenörsdrivet företag som har två fasta punkter, med utgångspunkt från Dalarna och Västernorrland är vi mitt i Sverige. Vi har stor erfarenhet av branschen och kan utföra flertalet tjänster inom montage. 


Vi erbjuder flexibla lösningar inom områdena vägräckesmontage, stängselmontage, elrasering, fiberdragning och grävning. 

Vår värdegrund speglar den kultur och de värderingar som genomsyrar verksamheten. För oss är det viktigt att värdegrunden ger riktlinjer och fungerar som en kompass i vårt dagliga arbete.

Värdegrunden är vår plattform som representerar hur vår verksamhet fungerar.  


Närhet:

 • Vi är regionalt förankrade och har kunskap om vår lokala marknad
 • Vi kan de krav och lagar vi ställs inför vid våra montage
 • Vi är tillgängliga och närvarande


Säkerhet:

 • Vi stannar upp så snabbt vi upptäcker ett farligt arbetsmoment
 • Vi informerar vår omgivning och säkrar upp platsen så att ingen kan skadas
 • Vi ska bära den skyddsutrustning som krävs för det arbete vi utför


Kvalitet:

 • Med hög kunskap levererar vi utlovad kvalitet till våra kunder
 • Med lokal närvaro säkerställer vi hög kvalitet i våra leveranser


Affärsmässighet:

 • Med kunden i fokus utvecklar vi våra kunders verksamhet och affärer
 • Vi levererar kundens önskemål till rätt pris


Förtroende:

 • Vi litar på varandra och tar ansvar
 • Vi fullföljer det vi åtar oss och levererar med kvalitet


Samverkan:

 • Vi hjälper varandra och arbetar tillsammans
 • Vi har en öppen och välkomnande gemenskap 


De här värderingarna tillsammans med våra enkla och raka policys utgör navet i vår verksamhet. Vårt arbetssätt bygger på en kombination av erfarenhet och utbildning inom branschen.


Vi arbetar med att utveckla vårt företag och vårt ledningssystem så att vår service till våra kunder kan förbättras löpande. 


// Styrelsen  och ledningen för Nord Montage AB. 

Vi är en del av MaskinRingen i Norrland:

MaskinRingen Norrland i samarbete med Nordlanders Ekogårdar AB