Nord Montage AB
Vägräcke, vägräcken, montage vägräcken, kohlswa, svbrf montage, montör vägräcke, broräcke montör, vägräckesmontör
viltstängsel, montage viltstängsel, motör, montör norrland, viltstängsel entreprenad, viltskydd, områdesskydd
Stängselmontage, montage av stängsel, nord montage, grind montage, grindmontage, montage, montörer, montör norrland

Serviceavtal för Stängsel

SERVICE   |   STÄNGSEL SOM FUNGERAR   |   VI FÖLJER MARKNADENS FUNKTIONSKRAV


 

Trasiga stängsel


Det finns en stor andel stängsel idag i Sverige som inte fungerar som de ska eftersom de inte underhålls. Vi på Nord Montage tar på oss sådana typer av områden och arbetar metodiskt för att säkerställa att den monterade produkten gör det den är ämnad att göra. 


 

Förhindra olyckor


För att förhindra olyckor och tragiska händelser är det viktigt att underhålla en säkerhetsanläggning. Vi ser över alla stängsel, grindar och passager så att funktionen skapar ett skydd som håller över tid.  


 

Förebygg vandalism


På många platser sker vandalism och skadegörelse. Genom att hålla stängslen intakta och i bra skick skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för att minska skadorna.

Vi har många både goda och dåliga exempel på hur stängsel underhålls invid t.ex. järnvägar och industriområden.

 

Teckna serviceavtal för era stängsel


  • Stängselservice - service bokas hos oss. Vi tar kontakt och skickar en offert till er.
  • Vi signerar ett avtal och talas vid om första tillgängliga servicedatum.
  • Vi skickar normalt en montagebuss och två tekniker. 
  • Vi gör en översyn av anläggningen och lämnar en servicerapport.
  • Åtgärder som går att göra direkt utförs på plats.
  • Åtgärder som behöver materialbeställning och senare montage informerar vi om.


Skicka din förfrågan till oss så återkommer vi med en offert på ett Serviceavtal för er.

 
 
 
Viltstängsel
Industristängsel
Panelstängsel
Eldriven grind
Grind
 
 
 
 

Är ni redo för ett serviceavtal för att alltid hålla er områdesäkerhet uppdaterad?

Vi vände oss till Nord Montage för ett projekt och i samband med det fick vi veta att de arbetade med service. Nu har vi tecknat ett 3-årigt avtal tillsammans, enkel paketerat och vi kan få den hjälp med våra stängsel som vår egen personal inte hinner med. 

- Peter

Vi har aldrig tänkt på hur dåliga våra stängsel var innan vi pratade med Nils på Nord Montage. Det var en ögonöppnare som gjorde oss intresserade av ett serviceavtal. Vi har tecknat serviceavtal.


- Mattis

unsplash