Nord Montage AB

Alkohol- och drogpolicy

Inom bygg- och anläggningsbranschen finns höga hygien‐, kvalitets‐ och säkerhetskrav. Det är också vanligt inom branschen att alkohol finns tillgängligt på arbetsplatsen. Det gör att det är extra viktigt för oss att vara tydliga när vi formulerar och kommunicerar vilka regler som gäller.


Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare som vi har en alkohol‐ och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god arbetsmiljö.


Målet är en säker och trivsam arbetsplats med väl fungerande medarbetare. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är alkohol‐ och drogfrågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Våra chefer och arbetsledare har en viktig roll när det gäller att göra policyn känd för alla.


Riktlinjer – noll tolerans

Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det accepteras inte heller att komma bakfull till arbetet. Det är närmaste chef som avgör om en medarbetare är nykter och arbetsför. Vid misstanke ska provtagning utföras, om det visar sig att personen är påverkad bedöms denne inte stå till förfogade för arbete och vid negativt testresultat som visar missbedömning är detta att se som arbetsbefrielse med lön. Provtagning sker av utbildad person. Medarbetaren erbjuds att ta stöd av facklig representant. Överträdelse medför att medarbetaren blir hemskickad.

Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas att berätta detta för sin närmaste chef, som gör bedömningen om personen under en period behöver förändrade arbetsuppgifter. Uppgifter som framkommer hanteras konfidentiellts.

Vi har alla ett ansvar för vår arbetsmiljö! Misstänker man att en kollega har problem är det alltid rätt att handla. Tala först med individen själv om din oro, om ingen förbättring sker, tala med din chef.


Länk till vår alkohol- och drogpolicy.


Frågor?

Undrar du något om hur vi arbetar med förebyggande arbete. Kontakta oss.

Denna information uppdaterades 2024-02-25.