Nord Montage AB

Nord Montage's Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Genom att använda Nord Montages tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.


När du är kund hos oss, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev, lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:


Direkt identifierande personuppgifter:

 • Namn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Betalinformation


Indirekt identifierande information:

 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll


Relaterad information:

 • Detaljer om de tjänster du har köpt av oss
 • Dina kursresultat eller utvärderingsresultat hos oss


Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Beställer en tjänst
 • Betalar med ett av Steelrod AB’s betalningsalternativ


Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss. 


Information för att ingå avtal eller utföra tjänster.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:


 • Avtal, genomförande och fakturering av tjänster.
 • Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter.
 • Informera om Nord Montage AB’s verksamhet.
 • Information för att kommunicera med dig.


Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.


Om Nord Montage AB eller en väsentlig del av Nord Montage AB’s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Nord Montages kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare. Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant. Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den. Du kan begära en kopia av den information vi har om dig.  Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings-, skatte- eller konsumentsrättslagstiftning.


Vi har en utsedd ansvarig person för Integritetspolicy frågor. Se VD under kontakta oss. 


Nord Montage AB är registrerat hos Bolagsverket. Organisationsnummer 559282-7801.

Adress: Björnsjö 203, SE-897 90 Björna. 


Nord Montage AB's Integritetspolicy uppdaterades senast 2023-12-02.